تصفیه فاضلاب چیست
تصفیه فاضلاب چیست

تصفیه فاضلاب چیست؟ ، تصفیه فاضلاب فرایند تبدیل پسابی که دیگر نیازی به مصرف آن نیست یا دیگر برای استفاده مناسب نیست، به آب شیرین است.

که می تواند دوباره به محیط زیست رها شود. این فاضلاب از فعالیت های مختلف از جمله حمام کردن، شستن و نظافت، پساب استفاده از توالت، آب باران و ... تشکیل شده است. فاضلاب پر از آلاینده ها از جمله باکتری ها، مواد شیمیایی و سایر سموم است. هدف از تصفیه آن کاهش آلاینده ها به سطوح قابل قبول است تا آب را برای تخلیه به محیط بی خطر سازد.
دو نوع کلی تصفیه فاضلاب یعنی شیمیایی یا فیزیکی و تصفیه بیولوژیکی وجود دارد. سیستمهای تصفیه بیولوژیکی با استفاده از مواد بیولوژیکی و باکتری ها، مواد زائد را از بین می برند. در مقابل، سیستمهای تصفیه فیزیکی از واکنش های شیمیایی و همچنین فرایند های فرایندهای فیزیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده می کنند.

 


مراحل تصفیه فاضلاب


در متن زیر قصد داریم به مراحل تصفیه فاضلاب اشاره کنیم:
• جمع آوری فاضلاب: اولین گام در روند تصفیه فاضلاب است. سیستم های جمع آوری فاضلاب توسط شهرداری ها، صاحبان خانه ها و همچنین صاحبان کسب و کارها در محل مورد نظر ایجاد می شود. این بدین منظور است تا اطمینان حاصل شود که تمام فاضلاب جمع آوری شده و به نقطه مرکزی منتقل می شود. سپس این فاضلاب با استفاده ار سیستم های زهکشی شده زیر زمینی و یا توسط سیستم های تخلیه خاص به یک کارخانه یا پکیج تصفیه فاضلاب هدایت می شود. حمل و نقل پساب بادی در شرایط بهداشتی انجام شود لوله ها و مسیرهای انتقال باید بدون نشتی باشند و افرادی که خدمات تخلیه را ارائه می دهند باید لباس های مخصوص بپوشند.
• کنترل بو: در کارخانه های تصفیه، کنترل بو بسیار مهم است. فاضلاب شامل بسیاری از مواد آلوده است که در طول زمان به وجود می آید. برای اطمینان از اینکه مناطق اطراف از این بوی تعفن در امان هستند، فرایندهای از بین بردن بو در سیستمهای تصفیه انجام می شود. برای خنثی کردن عناصر تولید بوی نامطبوع، تمام منابع بو با استفاده از مواد شیمیایی از بین برده می شود این نخستین مرحله تصفیه فاضلاب است و بسیار مهم است.
• غربالگری
• تصفیه ثانویه
• رسیدگی به بیو – جامدات
• تصفیه ثالث
• ضد عفونی
• تصفیه لجن
• و....

 


فرایند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال


واژه لجن فعال به لجن هوازی معلق مشتعل بر لخته هایی از باکتری های فعال اطلاق می گردد که ترکیبات آلی قابل تجزیه بیولوژیکی موجود در فاضلاب آشغال گیری شده یا پیش ته نشین شده را از طریق اکسیداسیون بیولوژیکی هوازی، تجزیه یا مصرف می کنند. سیستم تصفیه لجن فعال قادر به تصفیه آب سیاه ( فاضلاب حاصل از سرویس بهداشتی و شستشو )، آب خاکستری ( فاضلاب حاصل از شسشتو)، لجن حاصل از مدفوع و حتی فاضلاب صنعتی که حاوی مواد قابل تجزیه بیولوژیکی باشد، می باشد. این فرایند دارای اصطلاحات مختلفی از جمله لجن فعال متداول، هوا دهی گسترده، نهرهای اکسیداسیون،سیستم شفت عمیق، SBR، IFAS، MBBR، MBR، UASB و... می باشد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، تصفیه فاضلاب فرایند تبدیل پسابی که دیگر نیازی به مصرف آن نیست یا دیگر برای استفاده مناسب نیست، به آب شیرین است.