دستگاه تقطیر
دستگاه تقطیر

دستگاه تقطیر چیست، تقطیر یکی از مهم ترین روش های جداسازی است که این روش ها در علم بسیار مهم هستند و با چنین روش هایی در آزمایشگاه شیمی، آشپزخانه و... سر و کار داریم.

برای پی بردن به این که فرآیند تقطیر چگونه انجام می گیرد باید به رفتار محلول ها هنگام جوشیدن توجه کرد.


انواع روش های تقطیر


1-تقطیر در فشار: فرآیند تقطیر باعث می شود دمای بیشتری در فشار محیط صورت گیرد و دمای بالاتری را نسبت به مولکول های نفت و ترکیب آنها تغییر می دهد.
2-تقطیر در خلاء: این روش فرآیند تقطیر در خلاء در فشار 40 میلی متر جیوه صورت می گیرد.
3-تقطیر با بخار آّب: وقتی تقطیر در بخار ماده مخلوط نشدنی صورت می گیرد فشار بخار یکی تحت تاثیر دیگری قرار نگرفته و مخلوط در دمایی که مجموع فشارهای جزئی آنها برابر فشار محیط گردد تقطیر می شود.
4-تقطیر در خلاء و بخار: این روش با انتقال گرما توسط بخار آب و با استفاده از پمپ خلاء جهت کاهش فشار کلی صورت می گیرد.
5-تقطیر در فشار محیط: فرآیند تقطیر در فشار محیط صورت می گیرد.


ساختمان دستگاه تقطیر و برخی از کاربردهای این دستگاه


دستگاه تقطیر بیشتر از شیشه ساخته می شود و همه ی قسمت های دستگاه باید برای جلوگیری از سقوط ایمن باشد، ارتباط میان قطعات شیشه ای با لاستیک یا چوب پنبه یا اتصالات مخروطی نباید با بخارات گرم واکنش نشان دهند، و اگر از اتصالات مخروطی استفاده شود روان کننده ها نباید با محلول ترکیب شود و آن را آلوده سازد. برخی از کاربردهای دستگاه تقطیر شامل:


1-در گلاب گیری اصلی ترین اقدام تقطیر است.
2-تقطیر برای تولید آب مقطر کاربرد دارد.
3-در صنایع داروسازی و غذایی تقطیر کاربرد دارد.
4-در بسیاری از صنایع شیمیایی برای تولید الکل، تولید گازوئیل و... از فرآیند تقطیر استفاده می شود.


نتیجه گیری


تقطیر یک تکنیک آزمایشگاهی برای تفکیک و تصفیه مایعات است و یکی از بهترین روش های خالص سازی مایعات محسوب می شود.