دسته: بلاگ
بازدید: 1930
تصفیه فاضلاب بیمارستانی
تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی، در کشورهای درحال توسعه برخی از بیمارستان ها فاقد تصفیه خانه های فاضلاب هستند و فاضلاب های بیمارستانی به داخل سیستم جمع آوری فاضلاب شهری بدون هیچ تصفیه ای تخلیه می شوند.

تصفیه فاضلاب های بیمارستانی به صورت مدیریت نشده خطراتی را به دنبال دارد زیرا لجنی که در طی تصفیه فاضلاب های بیمارستانی تولید می شود می تواند علاوه بر خطرات شیمیایی، خطر بیماری های عفونی را به همراه داشته باشد.


ویژگی های فاضلاب بیمارستانی


1-فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک
2باقی مانده داروها
3-ویروس و باکتری های میکروبی
4-ایزوتوپ های رادیواکتیو
5-مواد دارویی


هدف اصلی از تصفیه فاضلاب بیمارستانی این است که تمامی مواد خطرناک طی فرآیندی از فاضلاب جدا شده و پسماند باقی مانده به چیزی تبدیل شود که قابل رها سازی در طبیعت باشد. زمانی که یک بیمارستان بتواند با امکانات پیشرفته فاضلاب خود را، از مواد سمی تصفیه کند، آن وقت امکان اتصال سیستم فاضلاب بیمارستانی به سیستم فاضلاب شهری وجود دارد و، پیش نیاز هر بیمارستانی فراهم شدن سیستم تصفیه فاضلاب آن است.


اجزاء فاضلاب های بیمارستانی


بیشتر فاضلاب های بیمارستانی شامل موارد زیر است


1- فلزات سمی
2- مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیک
3- مواد شوینده
4- مواد معدنی


برای جلوگیری از ورود مواد معلق درشت در فاضلاب های بیمارستانی ضروری است که یک دستگاه آشغال گیری در ورودی فاضلاب بیمارستان ها به شبکه فاضلاب شهری به صورت ثابت نصب شود. با توجه به اینکه بیمارستان ها ممکن است مواد دارویی و مواد شیمیایی خطرناک را مصرف کنند، باید ارائه آموزش های لازم به پرسنل از تخلیه این مواد به شبکه جلوگیری شود. فاضلاب آشپزخانه های بیمارستان حاوی چربی بالایی است که می تواند موجب گرفتگی لوله های جمع آوری فاضلاب را فراهم نماید و این مکان ها به علت حذف چربی در فاضلاب خود باید اقدام به واحد چربی گیری نمایند.


نتیجه گیری


فاضلاب بیمارستانی دارای مواد عفونی و سمی هستند که سلامت محیط، کارمندان شاغل در بخش بهداشت و درمان و تمای اعضای جامعه را به خطر می اندازند.