تصفیه فاضلاب به روش الکتروشیمیایی
تصفیه فاضلاب به روش الکتروشیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش الکتروشیمیایی، فناوری الکتروشیمیایی نقش مهمی در رویکرد فناوری پاک و به دور از آلودگی دارد و این روش از روش های رو به توسعه است.

در سالیان اخیر در تصفیه فاضلاب های حاوی آلاینده آلی و فاضلاب های صنعتی روش الکتروشیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر تکنیک های الکتروشیمیایی نه تنها از نظر هزینه با دیگر تکنولوژی ها قابل مقایسه هستند بلکه، از نظر کارآمد مناسب تر هم می باشند.


مزایای فناوری الکتروشیمیایی


1- امکان افزودن مواد شیمیایی جهت بالا بردن عملکرد سیستم
2- حجم بسیار کم لجن تولیدی
3 -عدم نیاز به تجهیزات پیچیده
4- کنترل موثر نرخ انتقال الکترون(شدت جریان)
5- سازگاری با محیط زیست
6- بهره برداری آسان


تصفیه فاضلاب به روش الکتروشیمیایی به علت ساختار دوستدار محیط زیستی آن بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد روش الکتروشیمیایی از بین بردن آلاینده های فلزی و آلی، بازیابی فلزات قیمتی و پرهیز از خوردگی است.


انواع روش های الکتروشیمیایی


1- رسوب دهی الکتروشیمیایی: یکی از فرآیندهای اولیه در تولید مواد نانوسایز می باشد و نانو و مواد تولید شده با روش های الکتروشیمیایی موادی هستند که حداقل یکی از ابعاد آن ها در گستره ی نانو متر است.


2- اکسیداسیون و احیا الکتروشیمیایی: روش های الکتروشیمیایی توانمندی های بالایی از خود نشان داده اند و همچنین شناخت خواص مواد نانومتری از اهمیت بالایی در فناوری نانو برخوردار است.


3- شناورسازی و انعقاد الکتروشیمیایی: از فرآیندهای مناسب تصفیه فاضلاب های حاوی روغن می باشد، جدا سازی مواد به وسیله ی شناور سازی که آند(جریان الکتریکی از طریق آن وارد دستگاه الکتریکی قطبیده می گردد) و کاتدهای(الکترودی منفی که جز پذیرنده الکترون است) مختلف را در مورد کارایی آن ها مورد آزمایش قرار دادیم اساس آزمایش را تشکیل می دهند.


نتیجه گیری


در فرآیند الکتروشیمیایی با کمک گرفتن از چند مکانیسم به صورت همزمان باعث حذف مقادیر بالایی آلاینده از فاضلاب می شود.