دسته: بلاگ
بازدید: 1906
نمک زدایی آب کشاورزی
نمک زدایی آب کشاورزی

نمک زدایی آب کشاورزی، این فرآیند کمک شایانی به مناطق کشاورزی حاشیه سواحل دریایی خواهد کرد. چرا که شور بودن آب باعث کاهش تولیدات کشاورزی خواهد شد.در آب شور مقدار عناصر مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر کم بوده و همین فقدان باعث کاهش منابع کشاورری می شود. از این رو از طریق فرایند نمک زدایی برای حل این مشکل کمک گرفته می شود.

هرینه های عمیلیاتیفرآیند نمک زدایی دارای هزینه های مختلفی می باشد ماند هزینه های برق، تعویض فیلترها، مواد شیمیایی تصفیه آب و نگهداری و تعمیر سیستم های تصفیه آب می باشد. که گاهی برای صرفه جویی در مصرف برق از پنل های خورشیدی برای این منظور استفاده می کنند. از این متد بیشتر در مناطقی که دارای تابش آفتاب فراوانی هستند کارآمد خواهد بود.


روش های شیرین سازی


1-روش تقطیر: در این روش از گرما برای تبخیر آب شور استفاده می کنند سپس این بخار به مایع تبدیل شده و اب ششیرین حاصل می شود.
2- اسمز معکوس: در این روش از یک لایه نیمه تراوا برای عبور جریان آب دریا و یا همان آب شور استفاده می کنند. این غشا نسبت به عبور یون ها و مولکول های بزرگی چون نمک به عنوان سد عمل می کند و مانع عبور آنها خواهد شد.
3- فرآیند نانو: در این رو ش، استفاده از ذرات نانو، صافی ها و دیگر مواد، استفاده می کنند. این روش کارآمد و دارای هزینه های مصرفی کمتری می باشد. فرایند نانو خود به روش های نانو الیاف، جاذب های نانو، نانو کاتالیزگرها و نانو ذرات فعال اکسایش و کاهش، غشاهای نانویی ساختاری تقسیم می شود.


موارد استفاده از فرآیند نمک زدایی


1-تولید آب شرب
2- تولید آب شیرین برای کشاورزی
3- تولید نمک خوراکی


نتیجه گیری


امروزه با توجه به کمبود منابع آب شیرین استفاده از روش نمک زدایی تاثیر زیادی در تامین آب شیرین خواهد داشت .در بین روش های نمک زدایی روش اسمز برای مناطقی که به آب دریا نزدیک هستند مناسب می باشد اما برای مکان های دور از دریا روش نانو، اقتصادی تر می باشد.