مواد شیمیایی چیست ؟ ، بسیاری از محصولاتی که در دنیای امروز در کارخانه ها و صنایع مختلف تولید می شوند از مواد شیمیایی تشکیل شده اند . مواد شیمیایی موادی می باشند که از ترکیب های شیمیایی و معین برخوردار هستند .

از ترکیبات مواد شیمیایی به عناصر شیمیایی می توان به یون ها و آلیاژ ها نیز اشاره کرد . مواد شمیایی موادی هستند که توانایی به اشغال فضا و جرم است . در داخل مواد شیمیایی عنصر های زیادی موجود می باشد که با ترکیب هر یک از آن ها با یکدیگر ماده به خصوصی به وجود می آید . مواد شیمیایی به شکل کلی به دو دسته مواد آلی و مواد معدنی تقسیم می شوند و هرکدام از آن ها در مرحله فرآیند تولید محصول کاربرد زیادی را دارا است . مواد شیمیایی آلی موادی می باشند که از بدن موجودات زنده تشکیل شده است . اما در دنیای امروز دیگر مواد آلی از بدن موجودات زنده تشکیل نمی شود و این مواد در آزمایشگاه ها ساخته می شود . مواد شیمیایی معدنی از عنصر هایی که در لیست تناوبی موادآلی قرار ندارند و به شکل کلی از دیگر مواد تشکیل می شوند .
جزو مهم ترین تفاوت  ها میان مواد شیمیایی آلی و مواد شیمیایی معدنی در کربن موجود در آن ها می باشد . در کلیه ی مواد شیمیایی آلی کربن عنصری جدایی ناپذیر وجود دارد اما خوب است که بدانید بر خلاف مواد آلی در مواد شیمیایی معدنی خیلی کم پیدا می شود . موادشیمیایی آلی و مواد شیمیایی معدنی از طریق مقاومت با هم متفاوت هستند مقاومت حرارتی مواد شیمیایی معدنی کمتر می باشد . مواد شیمیایی دارای مواد ترکیبی خاصی هستند . مواد شیمیایی  موادی می باشند که دارای ترکیب شیمیایی و خصوصیات های مشخصی و ثابتی هستند  . مواد شیمیایی را نمی توان با به کارگیری از راه های جداسازی فیزیکی و بدون تجزیه عنصر ها و ترکیبات مواد اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی کرد . انسان ها به کمک مواد شیمیایی ترکیبات بسیار زیادی را به دست آورده اند . برای این که مواد شیمیایی آزمایشگاهی بهتر شناخته و تفکیک شوند ضروری است که تا بر روی آن ها برچسب های مناسب ثب گردد تا بتوان مشخصات داخل ظرف را به خوبی شناخت و تشخیص داد که آیا می شود از این مواد شیمیایی آزمایشگاهی به عنوان مواد تشکیل شده در آزمایشگاه ها برای کاری که می خواهید انجام دهید بدرد می خورد یا خیر ؟