فروش آنتی اسکالانت
فروش آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت به طور کلی به ترکیب های آلی ضد رسوبی گفته می شود که از سولفات، فسفونات، گروه های فعال اسید کربوکسیلیک و یا علل های شلاته کننده همانند کربن و یا زئولیت ها می باشند.

آنتی اسکلانت به طور کلی ضد رسوب شناخته شده است و بیشتر اوقات در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند و از رسوب یون ها و ترکیب های موجود در آب روی فیلتر ها و غشاها جلوگیری می نماید.
تشکیل نمودن رسوب روی غشاها و فیلتر ها جزو مسائل مهم به حساب می آید که سیستم های گوناگون با آن درگیر می باشند. برخی مواقع هزینه ی از بین بردن رسوبات فوق العاده سنگین است. البته با آنتی اسکلانت این مشکل بر طرف شد.
ترکیبات آنتی اسکالانت پلی الکترولیت های فعالی می باشند که در عملیات نمک زدایی اسمز معکوس برای استفاده قرار می گیرند تا از رسوب مینرال های به وجود آمده کریستال ها بر روی غشاها جلوگیری می گردد.
این مواد به شکل موقت نمک های محلول در آب و یا مایعات دیگر را از یکدیگر جدا می نمایند تا که به غشاء نچسبد و رسوب به وجود نیاورد. انواع گوناگونی از ترکیبات در حال حاضر موجود هستند که به نسبت ویژگی شیمیایی آب یا فاضلاب را می توان هر کدام از آن ها را برای استفاده قرار داد.
آبی که به دستگاه اسمز معکوس وارد می شود، دارای نمک های محلول کلسیم منیزیم و دیگر املاح می باشد که این محلول های نمک در اثر رد شدن از غشاهای دستگاه اسمز معکوس با گذشت زمان روی غشاهای اسمز معکوس رسوب می نماید. فروش آنتی اسکالانت را تنها از ما بخواهید. زیرا این مواد بسیار حساس می باشد به هیچ عنوان نمی شود از هر جایی آن را خریداری نمود. فروش آنتی اسکالانت با کیفیت و اصل با مجموعه لیان تدبیر امکان پذیر می باشد.